אייבלטון לייב, פונקציית הסלייס בסימפלר

...

המשך לצפייה